FŐOLDAL
   Gazdaság
    Gazdasági összefüggések
    Projekt
      Projekt minta
    Pályázat
      Pályázatírás
    Üzleti terv
    Logisztika
     Logisztika tanfolyam
    EU
   Társadalom
    Vallás
   Szabadidő
    Hajózás  
    Horgászat
    Repülés
      Repülő iskola
    Vadászat
      Jogi ismeretek
      A vadászat rendje
      Vigyázz, vadászat!
      Vadászetika
      Az igaz vadász
       Tízparancsolata
      Vadásztársak írásai
      Fotók
      Vadászok receptjei
   Vajdaság
    Aktuális
    Határok nélkül
    Sajtó
    Gazdaság
    Kultúra
   Egyéb
      Linkgyűjtemény menü
      Archívum
      Oldaltérkép

Google
XING

Üzleti terv

eTarget hirdetés Hirdessen Ön is itt  

Az üzleti terv készítése

Az Üzleti terv a vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze. Az üzleti terv a vállalkozás saját és/vagy más hasonló vállalkozás közelmúltbeli és jelenlegi működésének tényadatai alapján, valamint az ismert és várható gazdasági folyamatok ismeretében a jövőbeni működésének előrejelzése, becslése. Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. A vállalkozás életében az üzleti terv készítése egy lehetséges tervezési módszer, amely keretet ad a vállalkozás megfelelő, rövid és hosszabb távú stratégiájának kialakításához.

Az üzleti terv céljai szerint készülhet:
- egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára;
- tulajdonostársak vagy lehetséges tulajdonostársak (befektetők) meggyőzésére;
- hitelezők meggyőzésére, ha külső pénzforráshoz kívánunk jutni;
- vagy a partnerek tájékoztatására

Mikor kell készíteni?
- A cég alapítása előtt
- Az operatív működésben
- Banki hitelkérelem esetén

Az üzleti tervnek tartalmaznia kell
- a vállalkozás jellemzését
- a termékek, szolgáltatások körülhatárolását
- ezek előállításához szükséges termelési folyamat jellemzését (gépek, berendezések, alapanyagok)
- kereskedelmi (marketing) terv elkészítését
- kockázatbecslést és a pénzügyi terv elkészítését

Az üzleti terv összeállításának szempontjai

1. A vállalkozás alapadatai
- a vállalkozás neve, címe, adatai (adószám, KSH-szám)
- székhely, telephely; alapítási év
- tulajdonosi viszony (társasági forma); a tulajdonosok neve, címe
- számlavezető bank és számlaszám; a vállalkozás egyéb jellemző adatai; a vállalkozás működési köre
- esetleg a finanszírozási igény jelzése, az adatok bizalmas kezelésre vonatkozó információk

2. Összefoglalás
A teljes üzleti terv összefoglalása a gyors megismerés, áttekintés céljából. (maximum 2-3 oldal)

3. Helyzetfelmérés
A folytatni kívánt tevékenység (termék, szolgáltatás) helyzetének megítélése, jelene, jövője.
- cég-, piac, és termékismertetés
- a tevékenység, főbb alapelvei, versenyhelyzet, piacok áttekintése, és távlati célok
- ágazati elemzés: trendek és kilátások
- versenytársak elemzése
- piaci lehetőségek, korlátok
- ágazati előrejelzések

4. A vállalkozás leírása
- termékek bemutatása
- a nyújtott és igénybe vett szolgáltatások
- a vállalat, vállalkozás méretei
- munkaszervezés, személyzeti és adminisztrációs kérdések
- a vezetők, alkalmazottak szakmai háttere, alapítók üzleti háttere
- termékfejlesztés, üzleti elképzelések
- a cég működési körülményei

5. Termelési terv
- a termelési technológia
- a telephely
- a gépek és berendezések
- a szállítók listája
- esetleges alvállalkozók
- lehetséges rész, attól függően, mi a célunk: termékfejlesztési terv
- folyamatban lévő elképzelések
- kapacitásnövelés
- szükséges beruházások
- a terv realitásának kritikája
- kockázati tényezők
- a 4. és 5. fejezet egyben is értelmezhető!

6. Marketing terv
- értékesítéséhez szükséges anyagok, információk, termékforgalmazás előrejelzés - értékesítési csatornák; ellenőrzés és korrekció, forgalmi adatok - árkalkuláció; az ár és a piac kapcsolata - reklám, eladás-ösztönzés (reklám, propaganda)

7. Pénzügyi (gazdasági) terv
- a cég pénzügyi helyzetének, adottságainak meghatározása
- induló vállalkozásnál: a tulajdonosok befektetése és készpénze
- mindez az induláshoz szükséges összeg hány %-át fedezi
- ha egyéb külső forrás kell, honnan tervezik előteremteni (hitelek, források, stb.)

Mellékletek
- eredmény-kimutatás
- mérleg
- pénzforgalmi terv

A cég vagyoni és pénzügyi helyzete, finanszírozási tervei

Az üzleti terv pénzügyi fejezete arról ad képet, hogy mekkora forgalma (árbevétele) kell, hogy legyen a cégnek ahhoz, hogy legalább a költségeit fedezni tudja.
- milyen mértékben nyereséges vagy veszteséges a cég
- mikor, miből és mennyi pénz áramlik be a vállalathoz
- hová áramlanak (hol kerülnek felhasználásra) ezek a pénzösszegek
- mennyi szabadon elkölthető pénz áll rendelkezésre
- milyen a cég vagyoni, ill. pénzügyi helyzete

A pénzügyi terv részei

a.) A jövedelemterv
- a tervév értékesítési árbevételére, forgalmára ad előrejelzést
- tartalmazza az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket, a különféle költség-ráfordításokat, a pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait, az üzleti tevékenység és pénzügyi műveletek eredményeit, stb.
- összességében a vállalati nyereség (vagy veszteség) kimutatására szolgál

b.) Fedezetszámítás, illetve a fedezeti pont elemzése
- megmutatja az értékesítésnek mekkora volumene mellett a cég se nem nyereséges, se nem veszteséges (azaz épp fedezi az összes - állandó és változó - költségeit)
- milyen árbevétel és kapacitáskihasználás felett várható a cégnél nyereség

c.) Mérleg
- a cég vagyoni és pénzügyi, likviditási helyzetéről tájékoztat egy adott időpontra nézve

d.) Pénzforgalmi terv
- az üzleti tevékenység dinamikáját jelzi, a különféle bevételek és kiadások tükrében
- csakis a tényleges pénzmozgással járó kiadásokat és bevételeket tartalmazza – pénzforgalmi becslések

8. Szervezeti terv
- tulajdonforma
- társak vagy részvényesek
- vezetők hatásköre
- a vezetők szakmai háttere, rövid szakmai életrajza
- a munka és a felelősség megosztása
- szervezeti és működési szabályzat

9. (Bizonyos típusú üzleti terveknél) Kockázatelemzés
- a környezeti és vállalati belső elemzés (SWOT- analízis)
- új technológia kockázata: felkészülés a váratlan eseményekre

10. Függelék, mellékletek
- alapító okirat, cégbírósági végzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány
- igazolás a kamarai tagságról
- igazolás, hogy nincs köztartozás (TB, APEH, VPOP)
- vállalkozási vagyonkimutatás, vagy működési engedély
- utolsó teljes gazdasági év mérlege (új vállalkozás esetén nyitómérleg)
- a fejlesztési hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok (ha hitelért készült az üzleti terv)
- létesítmény esetén engedélyezési dokumentumok (hatósági engedély)
- árajánlatok
- szállítói árajánlatok
- előszerződések, bérleti és egyéb szerződések
- levelezés (megállapodások, szándéknyilatkozatok)
- piackutatási adatok
- egyéb dokumentumok.Üzleti terv minta

A terv részeinek a készítési sorrendje: A alább látható az üzleti terv felépítése. A terv első részét, a Vezetői összefoglalót kell legutoljára megírni. Ez egy rövid összefoglaló magáról a tervről. A terv többi részének a megírásakor törekedjünk arra, hogy az egyes részek egymásra épüljenek, ne legyenek logikai bukfencek.

Az üzleti terv részei:

Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása

Marketing Terv
Működési terv
Vezetőség és szervezeti felépítés
Pénzügyi terv
Mellékletek

1. Vezetői összefoglaló

A vállalkozás rövid bemutatása, története.
Cég hitvallása, filozófiája.
Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása.
A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés.
Célpiacok, Marketing stratégia.
A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat?
Kik a fő beszállítók?
A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni. A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra?
Hogyan kerül felhasználásra?

2. A vállalkozás általános bemutatása

1. A vállalkozás alapadatai

működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb
tulajdonosok (név, cím)
törvényes képviselők (név, cím)
a vállalkozás pontos neve
a vállalkozás székhelye, telephelyei
a vállalkozás mikor lett bejegyezve
a vállalkozás fő tevékenysége
a vállalkozás melléktevékenységei
elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)
a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve
a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve
egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve

2. A vállalkozás története

a. Már működő vállalkozás esetén:

a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre
cégfilozófia, a vállalat küldetése
a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok
díjak, szakmai elismerések
folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

b. Most induló vállalkozás esetén:

rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte: hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb
miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása, hogyan profitálhat belőle cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni

3. Marketing Terv

1. Ágazati áttekintés

az iparágat érintő társadalmi változások
technológiai változások, újítások
politkai környezet, jogszabályi keretek változása
demográfiai változások
gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások)
környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem)
az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére
új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

2. Termékek, szolgáltatások

a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői
milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára
hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól
mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő ha sonló termék / szolgáltatás
további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók, technikai
specifikációk, diagarammok,

3. Piaci szegmentáció

a. Célcsoport demográfiai jellemzői:

életkor
anyagi helyzet / jövedelem
neme
családi állapot
eltartottak száma
foglalkozás
lakóhely
átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)
vásárlások gyakorisága

b. A célcsoport pszichológiai jellemzői:

a célcsoport által követett életmód rövid leírása
milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások
mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők
a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e
mekkora a célpiac mérete
a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül
a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül
léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői)

4. Versenytársak vizsgálata

A legnagyob versenytársak elemzése a következő szempontok szerint: a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése
a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai
a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik
a versenytárs marketing, reklámtevékenysége
a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak
mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit
mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja
kik a versenytárs beszállítói
milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs

5.) Marketing Mix

a. Promóció:

online hirdetési módok
szórólapo
k a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)
DM levél
hirdetés a nyomtatott sajtóban
rádióban
televízióban
személyes eladás
szponzoráció
merchandising
eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb)

b. Disztribúció:

a vállalkozás területi elhelyezkedés
marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak
a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés online
kereskedelmi hálózatokban
disztribútorokon keresztül
közvetítőkön keresztül
személyes eladással
egyéb

c. Ár:

a vállalkokzás által használt árképzési elvek költségelvű árképzés
kereslettől függő árképzés
versenytársakhoz igazodó árképzés
árdiferenciálás (felárak, árengedmények)
mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)
a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat
d. Termékek / szolgáltatások:

a kínált termékek / szolgáltatások típusa a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)
milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál
a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya
azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
egymástól elétrő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások

alkalmazott termék - piac stratégiák:

piackiaknázás
piacfejlesztés
termékfejlesztés
diverzifikáció
termékkivonás a piacró
l a termékfejlesztések ütemezése
a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók számára

4. Működési terv

1. Fejlesztési elemzés

a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van mikorra várható a fejlesztés befejezése
a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak
milyen feladatok várnak még elvégzésre
kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)
a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

2. Gyártási terv

a vállalkozás fő beszállítói a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság) milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás
a gyártási / előállítási folyamat rövid bemutatása
a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolásamik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők
milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása
milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem)
alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban
milyen szervízhálózatot működtet a cég
jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz
5. Vezetőség és szervezeti felépítés

1. Vezetőség, tisztségviselők

kik a vállalkozás alapítói
kik az aktív befektetők kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében
kik az igazgatók
van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak
kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó
ábra mellékelése a szervezeti sémáról

2. Személyzeti politika és stratégia

az alkalmazottak felvételének az ütemezése
milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál
igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában
milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás
létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

6. Pénzügyi terv

A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni:
költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása)
cash-flow kimutatás

eredménykimuatás
mérleg
induló költségek felsorolása
működő költségek felsorolása
grafikon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról
pénzügyi mutatók szerepeltetése

7. Mellékletek
A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja.
 


Legyen ez a kezdőoldala!
Hírlevél kérés -->

WebKorridor BlogWebKorridor blog


     WebKorridor válogatás

uzenet.htm

Webkorridor
E-mail:webkorridor@webkorridor.hu
Copyright © Webkorridor